blog de castrinho8

Convocatoria de Eleccións a Xunta Directiva

Pola presente, convócanse eleccións á Xunta Directiva do GPUL polas seguintes razóns:

- A petición do Presidente.
- Por teren transcorrido vintecatro meses desde a última convocatoria de eleccións á Xunta Directiva.

Segundo o Regulamento Electoral (adxunto), a partir de mañá, ábrese o prazo para presentar candidaturas. O calendario electoral queda da seguinte maneira:

Subscribe to RSS: blog de castrinho8