Asamblea Xeral Extraordinaria de GPUL

Lugar: Aula 2.0a (Planta 2). Facultade de Informática da Coruña

Data: 14 de outubro de 2015

Primeira convocatoria: 19:30
Segunda convocatoria: 20:00

Orde do día:

- Lectura e aprobación, se procede, da Acta da Asemblea anterior.
- Lectura de altas e baixas de socios desde a última Asemblea.
- Lectura e aprobación, se procede, das Contas de 2014.
- Estado das Contas de 2015.
- Discusión e aprobación, se procede, de actividades a levar a cabo no ano 2016.
- Rogos e preguntas.